سمع،فعل خرج،زهب،در آیات قرآن جواب تحقیق درس سوم عربی نهم تحقیق صفحه48 عربی نهم|1751530

سمع،فعل خرج،زهب،در آیات قرآن جواب تحقیق درس سوم عربی نهم تحقیق صفحه48 عربی نهم|1751530|guarantee|dec|سمع,خرج,ذهب,تحقیق صفحه 48 عربی نهم
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع سمع،فعل خرج،زهب،در آیات قرآن جواب تحقیق درس سوم عربی نهم تحقیق صفحه48 عربی نهم می باشد.

فعل هایی از قرآن که ریشه سمع،خرج و ذهب دارند/جواب فعالیت درس سوم عربی نهم
با استفاده از نرم افزار قرآن یا کتاب ((المعجم المفهرس لالفاظ القرآن)) سه آیه را که حروف اصلی فعل های آنها ((س م ع)) ، (( خ ر ج)) و ( ذ ه ب)) است بیابید.

*** خَتَمَ اللَّـهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ.... ادامه آیه تنها درصورت پرداخت و دانلود فایل

ترجمه : خداوند بر دلهاى آنان، و بر شنوايى ايشان مُهر نهاده؛ و بر ديدگانشان.... ادامه مطل فقط در صوررت پرداخت

آیه شماره 2 تنها پس از پرداخت و خرید فایل کامل قابل مشاهده است. آیه با ریشه خرج" ....ابتدای آیه در نسخه قابل خرید قابل مشاهده است ....بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ*** ﴿٣٦بقره﴾

......شما دشمن همديگريد؛ و براى شما در زمين قرارگاه، و تا چندى برخوردارى.....

آیه دوم در نسخه قابل خرید موجود استآیه با ریشه ذهب" ......ابتدای آیه در نسخه رایگان حذف شده است......فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ*** ﴿٣٦بقره﴾

ترجمه: پس شيطان هر دو را از آن بلغزانيد؛ و از آنچه در آن بودند ايشان را...... ادامه ترجمه تنها در نسخه قابل خرید


[

فعل هایی که در قرآن با سمع آمده اند , فعل هایی که در قرآن با خرح آمده اند , فعل هایی که در قرآن با ذهب آمده اند.آیات قرآنی با ریشه خرج , آیات قرآنی با ریشه سمع , آیات قرآنی با ریشه ذهبآیه هایی از قرآن با ریشه های خ ر ج , آیه هایی از قران با ریشه ذ ه ب, آیه هایی از قران با ریشه س م عپاسخ فعالیت صفحه 48 عربی نهمسه حروف اصلی ذهب در ایات قدانتحقیق صفحه 48 عربی نهمسه آیه که حروف اصلی فعل های آن ها سمع و خرج و ذهب باشد سه ایه که در ان فعل های اصلی سمع، خرج،ذهب در تحقیق نهمسه آیه که حروف اصلی فعل های آنها سمع و خرج و ذهب استبا استفاده از نرم افزار قران یا کتاب المعجم المفهرس لالفاظ القران سه ایع را که حروف اصلی فعل های انها س م ع ،خ ر ج و ذ ه ب است بیابید

3 صفحه فارسی رنگی و زیبا

فونت استاندارد/bzar/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه(بی قید و شرط و آنی)

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ