طرح درس کارها آسان می شود ۱ درس اهرم ها علوم پنجم ابتدایی|31038316

طرح درس کارها آسان می شود ۱ درس اهرم ها علوم پنجم ابتدایی|31038316|guarantee|dec|دانلود,رایگان,دانلود رایگان,خرید دانلود رایگان طرح درس کارها آسان می شود ۱ درس اهرم ها علوم پنجم ابتدایی,خرید دانلود رایگانطرح درس کارها آسان می شود ۱ درس اهرم ها علوم پنجم ابتدایی,خرید دانلود رایگان,دانلود رایگان طرح درس کارها آسان می شود ۱ در,,,
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع طرح درس کارها آسان می شود ۱ درس اهرم ها علوم پنجم ابتدایی می باشد.

معرفی طرح درس :
طرح درس کارها آسان می شود 1 علوم پنجم ابتدایی – اهرم ها
نام کتاب درسی: علوم
مقطع تحصیلی:پنجم ابتدایی
موضوع درس: کارها آسان می شود 1


اهداف :کاربرد اهرم ها


یادگیری کاربرد اهرم ها در زندگی


استفاده از اهرم ها برای آسان شدن کارها


کاربرد اهرم ها در زندگی روزمره را توضیح می دهد.


اهرم های ساده برای آسان شدن کارهایش می سازد.


– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات :دو صفحه