دانلود مقاله isi با موضوع چه چیزی باعث ایجاد انگیزه و جلوگیری از کاربران می شود ایجاد مشترک آنلاین؟|32052751

دانلود مقاله isi با موضوع چه چیزی باعث ایجاد انگیزه و جلوگیری از کاربران می شود ایجاد مشترک آنلاین؟|32052751|guarantee|dec|روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود مقاله isi با موضوع چه چیزی باعث ایجاد انگیزه و جلوگیری از کاربران می شود ایجاد مشترک آنلاین؟ می باشد.در قالب pdf و در 22 صفحه،زبان: انگلیسی، شامل:

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مروری بر تحقیقات قبلی

روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها

نتیجه گیری

منابع

Abstract

Introduction

Literature review

Method

Results

References

موضوع انگلیسی :What motivates and deters users’

online co-creation? The role of

cultural and

socio-demographic factors

چکیده:خلاصه

هدف - هدف این مقاله تعیین تأثیر بافت فرهنگی و اجتماعی - جمعیتی است

ویژگی های بازدارنده و محرک کاربران برای ایجاد مشترک آنلاین.

طراحی/روش/رویکرد - داده‌های دو فرهنگ مختلف بریتانیا (306 کاربر) و اسپانیا

(307 کاربر) با انجام تجزیه و تحلیل های چند گروهی (MGAs) در سراسر فرهنگ جمع آوری و مقایسه شده اند.

زمینه، سن، جنسیت و سطح تحصیلات با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری.