مقاله آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟|40089727

مقاله آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟|40089727|guarantee|dec|تحقیق آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟,فایل آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟,مقاله آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟,دانلود تحقیق آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟,آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله آیا بین فنگ شویی و آئین زرتشت ارتباطی وجود دارد؟ می باشد.

در 12 صفحه ورد قابل ویرایش


پیش‌درآمد

ما در جهانی به سر می‌بریم كه امور آن بسیار پیچیده، تودرتو و تا حدودی حیرت‌آور است. مردم با اعتقادات دینی گوناگون در آن زیست می‌كنند. تنوع ادیان (religiousdiversity) به قدری زیاد است كه حتی یك گزاره‌ی آن ها در یك قالب نمی‌گنجد. این كثرت ها نه تنها در حوزه‌ی دین و اعتقاد دینی بلكه در حوزه‌های فرهنگ، زبان، اندیشه، عالم، فلسفه، هنر، تمدن و ده‌ها مقوله‌ی دیگر نیز سرایت كرده است.

امروزه انسان‌ها، متدینان، دانشجویان و جهان گردان در اثر ارتباطات بین‌المللی، در حال دادوستد علمی، فرهنگی، تجاری، صنعتی و… می باشند. دهكده‌ی جهانی به این ارتباطات شدت داده شده است و همین امر، سبب توجه اندیشمندان به فرهنگ‌ها، ادیان، علوم و فلسفه‌های مختلف شده و منشاء كشف اختلاف‌های فرهنگی و تبیین آن گردیده است.

درحال حاضر، ما با انواع ادیان آسمانی و زمینی از جمله یهود، مسیح، اسلام، زرتشت، هندوییسم، و بودیسم و مذاهب شیعی، سنی و فرقه‌های مورمونیسم وحدت گرایی، پروتستانیسم، كاتولیك، آیین‌نو كنفوسیوسی و… روبه رو هستیم و ناچاریم درباره‌‌ی این كثرت‌ها، دیدگاه و تفسیری داشته‌باشیم و در زمینه‌‌ی حقانیت‌، هدایت یا بطلان و ضلالت آن‌ها داوری كنیم.

هدف:

با وجود تنوع و تكثر ادیان و مذاهب، نمی‌توان از ترابط و تشابه ادیان غافل ماند؛ گرچه شاید نتوان در میان تمام ادیان و مذاهب، یك عقیده یا عمل مشترك یافت ولی پاره‌ای از عقاید و مناسك و مراسم در برخی از ادیان و مذاهب بی‌شباهت با هم نیستند. در این مقاله به مقایسه فلسفه فنگ‌شویی و مذهب زرتشت می‌پردازیم و در صورت وجود تفاوتها و شباهتهای موجود را بررسی می‌كنیم.


كلید واژه‌ها:

1- فنگ‌شویی: باد و آب

2- جئومانسی: پیشگیری

3- تای جی: نهایت مطلق

فنگ‌شویی را می‌توان هنر طراحی نظم موزون نامید، و ریشه‌های آن را باید در جهان‌بینی تائویسم و باورهای آن جستجو كرد. تائوئیسم در آغاز به عنوان یك فلسفه یا جهان‌بینی، بر وفاق موزون بین انسان و محیط او برای دستیابی به آرامش و توازن تكیه داشت، اما در طی قرون تحت تاثیر عوامل مختلف تبدیل به مذهب غالب در چین شد.

در گمان چینی های باستان، موقعیت و جهت پدیده‌ها در فضا حائز اهمیت والایی است.[1]نحوه قرارگیری محل سكونت و كار، اشیاء و سایر مایملك انسان كه او را از هر سو احاطه كرده اند، قادر به تأثیر گذاشتن بر رفتار و روان اوست. درفرهنگ بومی و اسطوره های چینی، این تأثیرات شكل رفتار و شخصیت بیرونی انسان را در جهت مثبت یا منفی، دوستانه یا غیردوستانه و بالاخره موزون یا موزون تعیین می‌كنند.

هنر بومی چین موسوم به فنگ‌شویی، یا طراحی استقرار اشیاء برای خلق زندگی متوازن و موفقیت‌آمیز است.[2] این حكمت باستانی ابزار لازم جهت نیل به آرامش و رشد انسان را از طریق تعیین چگونگی ارتباط وی با اشیاء و محیط پیرامون فراهم می‌سازد؛ استقرار اشیاء به گونه‌ای كه مردم (انسان)، محیط زیست (خاك) و روان (آسمان) با تشكیل وحدتی موزون، زمینه های پیشرفت انسان را ایجاد كنند. در سنت‌های جوامع غربی نیز نظریات مشابهی وجود دارد كه جئومانسی[3] یا پیشگویی از طریق تفسیر اشكال و خطوط محیط اطراف نامیده می‌شود.

معنای لغت چینی فنگ[4] باد و معنای شویی[5] آب می‌باشد. عبارت «باد و آب» نماد «صعود باد به قله كوه» و «اوج گیری آب درموج» است كه در صورت همنوایی، رفتار و كردار انسان را به سوی تعالی پیش می‌برند. ریشه‌های فنگ‌شویی را باید در ستاره‌شناسی كهن، علم جغرافیایی قدیم، حكمت محلی چین، جهان بینی و فلسفه تائوئیستی، و طالع بینی چینی مندرج در ئی‌جینگ (یكی از متون كلاسیك چینی كه ئی چینگ یا كتاب دگرگونی‌ها نیز نامیده می‌شود) جستجو كرد.

حكمت سنتی فنگ‌شویی (در تمامی مكاتب مختلف آن) عموماً‌ از طریق ارتباط استاد با شاگرد و یا پدر با پسر از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است.[6]

قطب‌نمای سنتی چینی علاوه بر جهت یابی، در واقع دایره المعارف متحركی است كه با طراحی ویژة خود تمام اطلاعات مورد نیاز پیروان مكاتب مختلف فنگ‌شویی را ارائه می‌كند.گوشه‌های داخلی و تقاطع دیوراها:
تقاطعات تند دیوارها و زوایای تیز ْ90 : در فنگ‌شویی مقبول نیستند و گوشه‌های گرد، اشكالی با خطوط منحنی و لبه های نرم به آنها ترجیح داده می‌شوند. نورپردازی شاید بهترین روش برای تلطیف گوشه‌ها و لبه‌های تیز داخلی باشد.

آشپزخانه و سرویس

محل آشپزخانه و سرویس بهداشتی به دلیل تاثیر مستقیم به روی سلامتی ساكنان خانه دارای اهمیت ویژه‌ است در فنگ‌شویی به قرارگیری آشپزخانه در مركز نام «قلب سوزان» اطلاق می‌شود و باید كلی اجتناب كرد. و این كه باید همواره دارای هوای تازه باشد.

سرویس‌های بهداشتی اگر چه از فضاهای مرتبط با آب هستند و آب در فنگ‌شویی عنصری دوستانه تلقی میشود به دلیل ارتباط آنها با فضولات، كثیفی باید به طور صحیحی مكان یابی شوند. فنگ‌شویی به این باورند كه استقرار سرویس‌های بهداشتی در قسمتهای بد موجب دفع نحوست می‌شود[7].

نتیجه:

بنابراین آیین فنگ‌شویی معرف ذهن بشر و روح او است كه برای رسیدن به تعادل و توازن باید با آسمان، زمین و ماده به وحدت برسد. دستیابی به این تعادل و توازن نیازمند برقراری اتحادی مثبت با تمام نیروهای طبیعت و فراهم ساختن شرایط برای به جریان افتادن موزون آنها در جهت غنای زندگی است.

فلسفه دین زرتشت:

پیش درآمد
خدایا چنان ساز كاین داستان شود گرم از آتش باستان

كه یاد آورد این نام ز ایران زمین ز آیین نیك و ده راستین

زرتشت پیامبر بزرگ اریائی، یكی از جمله نوادر اندیشمندان جهان است. درباره دوران زندگی وی آگاهی درستی در دست نیست، اما قدر مسلم آن است كه دانشمندان بر اساس و پایه پژوهشها و بررسیهای انجام شده زمان زندگی وی را از 1500 تا 3000 سال پیش از میلاد میدانند.

آموزشها و فلسفه و جهان‌بینی زرتشت از همان دوره‌های كهن مورد توجه حكما و فلاسفه بزرگ جهان بوده است. اندیشمندان جهان باستان چون فیثاغورس، ارسطو، افلاطون و… با افتخار و غرور از زرتشت و فلسفه وی یاد كرده‌اند. در حكمت اشراق اهمیت و اعتبار و دیدگاههای وی زمینه ساز بسیاری از تحولات در فلسفه و حكمت شد. فلسفه عمیق زرتشت، از افلاطون تا هگل را از جنبه‌های متفاوت و سرشار خود برخوردار كرده است و نیچه مرد برتر را در وجود این بزرگ مرد تاریخ یافته و معرفی نموده است.

زرتشت نخستین پیغمبری بود كه در آن دوران كهن خدای واقعی را شناخت و یكتاپرستی را مطرح كرد. در فلسفه بران بود كه دو گوهر همزاد در آغاز در عالم تصور پیدایی یافتند كه یكی نیكی و آن دیگری بدیست.

سروده‌های زرتشت كه در میان تمام آثار دینی جهان مشخص و متمایز میباشد. موسوم است به گاثه‌ها، گاث‌سرودی است كه با سدای خوش و آهنگین خوانده می‌شود و 17 قطعه می‌باشد.

یكی از بزرگترین مسائلی كه فلاسفه و انبیاء با آن روبرو بوده‌اند توجیه علت وجود زشتی و بدی در جهانی كه پر از نیكی، زیبایی و هوشی نیز می‌باشد بوده است.

از دو گوهر همزاد را كه یكی بنام سپنتا مینو[8](روح افزایشی) و دیگری بنام انگره‌مینو[9](روح كاهشی) خوانده می‌شود