دانلود پاورپوینت تكثیر مصنوعی ماهیان خاویاری 20 اسلاید|40106836

دانلود پاورپوینت تكثیر مصنوعی ماهیان خاویاری 20 اسلاید|40106836|guarantee|dec|دانلود تكثیر مصنوعی ماهیان خاویاری 20 اسلاید,تحقیق تكثیر مصنوعی ماهیان خاویاری 20 اسلاید,مقاله تكثیر مصنوعی ماهیان خاویاری 20 اسلاید,تكثیر مصنوعی ماهیان خاویاری 20 اسلاید
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود پاورپوینت تكثیر مصنوعی ماهیان خاویاری 20 اسلاید می باشد.

قسمتی از محتوی ورد

تعداد اسلاید : 20 صفحه

به نام خدا تكثیر مصنوعی ماهیان خاویاری استاد مربوطه : سركار خانم دكتر فرشچی ارائه دهنده : فاطمه عین الهی بررسی میزان استحصال ماهیان خاویاری در آبهای جهان یك روند كاهشی از مقدار30 هزار تن در سال 1349 به حدود 19 هزار تن در اوایل دهه 60را نشان می دهد كه این سیر نزولی همچنان ادامه دارد .
تكثیر و رها سازی ماهیان خاویاری به دریا یكی از راهكارهای مفیدی است كه در جهت بهبود جمعیت این گونه از ماهیان انجام می گیرد .
اولین بار كارشناسان روسی اقداماتی را در جهت تكثیر ورها سازی این ماهیان به عمل آوردند كه متعاقبا ایران نیز كارهای ارزنده ای را در این زمینه انجام داده و در حال حاضر بیش از 10 میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری سالانه از ناحیه ایران به آبهای خزر رهاسازی می شود .
تاسیسات مورد نیاز حوضچه های ذخیره سازی مولدین .
دستگاههای تفریخ یوشنكو و فرشچنكو .
حوضچه های پرورش بچه ماهیان خاویاری .
استخرهای رشد یا پرواربندی .
ساختمان های جنبی .
مراحل تكثیر ماهیان خاویاری صید ماهیان مولد .
تمامی ماهیان خاویاری مولد در مصب و اطراف مصب رودخانه های بزرگ شمال كشور صید می شوند كه در گیلان در دهانه سفیدرود و شاخه های منشعب آن ودر منطقه مازندران و گرگان بیشتر در دهانه رود تجن و گرگانرود ودر ماههای فروردین و اردیبهشت صید می شوند .
شناسایی مولدین جهت شناسایی ماهی مولداز خصوصیات ظاهری و بیولوژیكی آن می توان استفاده كرد .
خصوصیات ظاهری تمامی گونه های ماهیان خاویاری در فصل تولید مثل تقریبا یكسان می باشد .
1- مولدین ماده : - از فربهی پشت ماهی كاسته شده به طوری كه چربی موجود در عضلات این بخش ازبدن تقریبا ناپدید می شود .
- شكم نرم شده و پوست آن كشیده می گردد به گونه ای كه اگر ماهی را به وسیله باله های سینه ای آویزان نگهداریم یك برآمدگی در پایین شكم آن ایجاد می گردد .
-پایه باله دمی لاغر و كم عرض تر می شود .
2 - نشانه های مولدین نر : - پشت از فربهی بر خوردار است .
- شكم ماهی نر مولد نسبت به شكم ماهی بالغ غیر مولد برآمده تر بوده ولی این بر آمدگی به اندازه بر آمدگی شكم مولدین ماده واضح نمی باشد .
- یك شیار كم و بیش نا محسوسی در سرتاسر طول شكم ماهی ظاهر می گردد .
- پایه باله دمی كم عرض تر می شود .
ذخیره سازی مولدین .
ظرفیت حوضچه های دریافت مولدین طوری پیش بینی می شود كه بتوان همه انواع ماهیان خاویاری را با توجه به جثه و وزن شان نگهداری كرد .
به طور مثال دو قطعه فیل ماهی به وزن 150كیلوگرم و یا 10 قطعه تاس ماهی 10تا 15كیلوگرمی را با دبی آب 3لیتر بر ثانیه ودر حرارتی برابر با 15تا 17 درجه سانتی گراد نگهداری كرد.
درجه حرارت آب در رسیدگی و جاری شدن تخم ها اهمیت دارد .
نگهداری ماهیان مولد در حوضچه ها به طور متوسط بین 4 تا 6 روز می باشد .
آماده سازی مولدین : جهت آماده سازی مولدین 3 عامل دارای اهمیت می باشد .
- زمان تزریق عصاره هیپوفیز .
- مقدار لازم عصاره هیپوفیز جهت تزریق .
- روش تزریق این عصاره به ماهی .
مقدار هیپوفیز قابل تزریق در 3گونه ماهی خاویاری نوع ماهی اسپرم گ