پاورپوینت تئوری بازیها در هوش مصنوعی|40204316

پاورپوینت تئوری بازیها در هوش مصنوعی|40204316|guarantee|dec|پاورپوینت تئوری بازیها در هوش مصنوعی,دانلود پاورپوینت تئوری بازیها در هوش مصنوعی,تئوری بازیها در هوش مصنوعی,هوش مصنوعی,تئوری بازیها
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع پاورپوینت تئوری بازیها در هوش مصنوعی می باشد.

بخشی از محتوای فایل:


بازیها چه هستند و چرا مطالعه میشوند؟بازی ها: حالتی از محیطهای چند عاملی را نشان می دهند که:

و چرا بازی ها مطالعه می شوند :قابلیتهای هوشمندی انسانها را به کار میگیرندماهیت انتزاعی بازی هاحالت بازی را به راحتی میتوان نمایش داد و عاملها معمولا به مجموعه کوچکی از فعالیتها محدود هستند که نتایج آنها با قوانین دقیقی تعریف شده اندبه عنوان مثال: دلایلی که محققین قدیم، شطرنج را به‌عنوان موضوعی در AI برگزیدند:بازی شطرنج کامپیوتری اثباتی بر وجود ماشینی است که اعمال هوشمندانه‌ای را انجام می‌دهند.سادگی قوانینوضعیت دنیا کاملاً برای برنامه شناخته شده است. (بازنمایی بازی به عنوان یک جستجو از طریق فضای موقعیت‌های ممکن بازی، ساده است.)پیچیدگی بازی‌ها، به طور کامل نوعی از عدم قطعیت را معرفی می‌کنند.عدم قطعیت به علت وجود اطلاعات گم شده رخ نمی‌دهد، بلکه به علت اینکه فرد زمانی برای محاسبه دقیق نتایج حرکت ندارد عدم قطعیت بوجود می‌آید.