مقاله ترجمه شده آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود|40278574

مقاله ترجمه شده آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود|40278574|guarantee|dec|سیگنال دهی سود تقسیمی,دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه,کاملترین مقاله ترجمه isi,الگوی پرداخت,مقاله حسابداری مدیریتی,سیاست تقسیم سود,ترجمه مقاله isi خارجی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله ترجمه شده آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود می باشد.

شامل 21 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

فایل اصلی مقاله بصورت pdf هم موجود می باشد.

عنوان فارسی:مقاله انگلیسی ترجمه شده

آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود

عنوان انگلیسی:

Use Dividends to Signal or Not: An Examinztion of the UK Dividend Payout Patterns

چكیده

در این تحقیق الگوی سود پرداختی در مورد تمام شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انگلیس مورد بررسی قرار گرفت. سپس الگوهای مختلف سود پرداختی توسط شرکتها با سیاستهای تقسیم سود مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس مشاهدات تجربی، اینچنین استدلال شد که سیگنال (علامت) سود تقسیمی عموما در مورد همه شرکتها بکار نمیروند. همچنین نتیجه گیری شد که سیاست تقسیم سود با توجه به نوع صنعت تعیین نمیشود خصوصا زمانی که شرکتها از سود تقسیمی بعنوان علامت (سیگنال) استفاده میکنند. بعلاوه مشخص گردید که میزان اطلاعات محرمانه سهامداران، ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری دارائی های شرکت برای تعیین اینکه آیا شرکت ها از سود تقسیمی به منظور علامت (سیگنال) استفاده میکنند یا نه، مهم است.