ادبیات نظری و پیشینه تجربی بلوغ سازمانی|42082851

ادبیات نظری و پیشینه تجربی بلوغ سازمانی|42082851|guarantee|dec|فصل دوم پایان نامه بلوغ سازمانی,مبانی نظری بلوغ سازمانی,پیشینه تحقیق بلوغ سازمانی,پیشینه داخلی بلوغ سازمانی,پیشینه خارجی بلوغ سازمانی,پیشینه پژوهش بلوغ سازمانی,پیشینه نظری بلوغ سازمانی,ادبیات نظری بلوغ سازمانی,چارچوب نظری بلوغ سازمانی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع ادبیات نظری و پیشینه تجربی بلوغ سازمانی می باشد.ادبیات نظری و پیشینه تجربی بلوغ سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بلوغ سازمانی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات34
حجم140/789 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی بلوغ سازمانی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

ویلکینسون هیل و گلان بلوغ سازمانی را تابعی از مدیریت منابع انسانی ،قانون گذاری و مدیریت عملیاتی می دانند و احمد و شرودر نیز تحت تاثیر رقابت، روش های استخدام و انتخاب منابع انسانی در چارچوب مدیریت کیفیت فراگیر را در بلوغ سازمان موثر می دانند. دانشمندان دیگر نیز رفتارهای انسانی و توسعه فرهنگی سازمان را از عوامل موثر بر بلوغ سازمان می دانند.

داوب و ارجنزینگر وابستگی شدید بلوغ سازمانی را به رضایت مشتری مورد مطالعه قرار می دهند و به عبارتی شرط بلوغ سازمان را در ایجاد این احساس در مشتری که سازمان به سو ی همه نیازها و انتظارات ممکن وی حرکت خواهد کرد، می دانند. در همین حال، مونوز، ریورا و مونوا با مطالعه 52 شرکت اسپانیایی و با شاخص هایی با استفاده از منطق فازی، تمرکز برتعهد راهبردی سازمان را به ذینفعان عامل مهم می دانند و نتیجه گیری می کنند که این تمرکز، عملکرد مالی و اجتماعی بهتر سازمان را حاصل می کند. زینک دلیل اصلی بی ثمر ماندن تلاش شرکت های غربی را در استفاده از روش ژاپنی تحلیل می کند و دلیل اصلی آن را توجه صرف به کیفیت محصول و فراموش کردن عنصر فرهنگ می داند و معتقد است بلوغ سازمانی مبتنی بر رضایت ذینفعان و از طریق توجه همزمان به کیفیت و فرهنگ سازمانی حاصل می‌شود.


فهرست مطالب

تعریف نظری بلوغ سازمانی تعریف عملیاتی بلوغ سازمانی فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش بلوغ سازمانی

۲-۱0 - بلوغ سازمانی 41
۲-۱1 -مفهوم بلوغ 42
۲-۱2 -دیدگاه چرخه حیات 43
2-۱3 - رویکردهای سنجش بلوغ 45
2-۱4 -رویکردهای بلوغ سازمان از دیدگاه پژوهشگران مختلف 46
2- ۱4-۱ -رویکرد فرآیندگرا 46
۲-۱4-۲- نگرش نظام مند 46
2-۱4-۳ -منابع انسانی 47
2-۱4-۴ -مسئولیت های اجتماعی سازمان 47
2-۱4-۵ - رضایت ذینفعان 47
2-۱4-۶ - قابلیت های رهبری و مدیریتی 48
2-۱4-۷ -راهبردهای مناسب مشارکتی 48
2-۱4-۸ - استفاده از سامانه های مدیریتی 48
2-۱4-۹ -یادگیری، بهبود و ارزش آفرینی 48
2-۱4-۱۰ - مدیریت کیفیت محصول 48
2-۱4-۱۱- نتایج عملکرد پایدار 49
2-۱5 -مدل بلوغ قابلیت‌های منابع انسانی 49

پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"