دانلود تحقیق درباره هوش مصنوعی - عامل ها|959999

دانلود تحقیق درباره هوش مصنوعی - عامل ها|959999|guarantee|dec|دانلود تحقیق,مقاله هوش مصنوعی عامل ها,تحقیق دمورد هوش مصنوعی
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق درباره هوش مصنوعی - عامل ها می باشد.

تعداد صفحات:15

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

مقدمه

نگاهی به تعاریف رایج در مورد عامل ها (
Agents)
امروزه بکارگیری هوش مصنوعی (AI:Artificial Intelligence) در سیستمهای تجاری امری مرسوم و پرکاربرد است (هر چند در ایران هنوز این مساله به شکلی جدی مطرح نشده ، اما نمونه هایی مشاهده می شود). عاملهای هوشمند (IA:Inteligent Agent) نیز به عنوان یک جزء از هوش مصنوعی توزیع شده، باعث شده است که در شبکه ها و یا رویداد های مربوط به گروه های افراد، استفاده از عاملها و عاملهای هوشمند رواج بیشتری نسبت به سایر موارد داشته باشد، به شکلی که امروزه بحث مهندسی نرم افزاری مبتنی بر عامل ها (Agent Based Software Engineering) و روشهای تجزیه تحلیل، چارچوب های برنامه سازی و محیط های توسعه آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
در فرهنگ لغات Agent چنین معنی می شود :"فاعل ، نماینده ، گماشته ، وکیل ، مامور ، عامل ، مباشر، واسطه ، پیشکار ، امین و کارگزار ". بدین ترتیب به عنوان یک تعریف پایه می توان Agent را کسی دانست که به جای شخص یا چیز دیگری عمل می کند.
یک عامل دارای خصوصیات مختلفی است ؛ داشتن برخی از این خصوصیات برای یک عامل اجباری و بقیه اختیاری است. از جمله خصوصیات اجباری می توان به خواص autonomous (خودمختار بودن) ، interactive (دارای عمل متقابل بودن) و reactive (واکنش دار بودن )اشاره كرد.ازجمله خصوصیات اختیاری میتوان به خواص mobility (متحرک بودن ) ، ntelligence (هوش )وtrustworthiness (قابلیت اعتماد)اشاره کرد.این خصوصیات عبارتند از :
-خودمختار بودن (Autonomous) : بتواند بدون دخالت یک محرک خارجی کارکند و تاحدی با استفاده از تجربه های شخصی بر حالات درونی و رفتارهای خود کنترل داشته باشد.
- دارای عمل متقابل بودن (Interactive) : با محیط و سایر عامل ها رابطه داشته باشد.
- سازگاری (Adaptive) : قابلیت پاسخگویی به محیط یا سایر عامل ها در درجات مختلف (بیشترین سازگاری زمانی است که عامل اجازه داشته باشد رفتار خود را بر اساس تجربیاتش تغییر دهد).
- اجتماعی بودن (Sociable) : با سایر عامل های دوست یا همکار تعامل خوب، دوستانه و اجتماعی داشته باشد.
- متحرک بودن (Mobile) : بتواند از یک محیط به یک محیط دیگر برود.
- وکالت (Proxy) : بتواند به عنوان وکیل شخص یا چیز دیگر عمل کند. بدین شکل که مطابق میل آن رفتار کند. یا مسئولیت های آن را قبول کند و یا برای بدست آوردن منافع او تلاش کند.
-کنشگرا(Proactive): هدفمند وبا قصدمشخص،به عبارت دیگرصرفا درمقابل محیط واکنش های ساده نمی کند.
- هوشمند(Intelligent) :حالتها با دانشهایی شکل رسمی گرفته (مانند اعتقادات ، اهداف ، برنامه ها و فرضیات) و عامل با سایر عاملها با یک زبان سمبولیک تعامل می کند.
-منطقی (Rational) : قابلیت عام را داشته باشد که کاری را بر اساس اهداف داخلی خود انجام دهد که وی را به این اهداف نزدیک سازد.
-غیرقابل پیش بینی (Unpredictable) : بتواند به نوعی رفتار کند که کاملا قابل پیش بینی نباشد حتی اگر شرایط آغازین کار کاملا شناخته شده باشد. به عبارت دیگر بتواند به طور غیرقطعی رفتار کند.
-پیوسته زمانی (Temporally Continuous) : فرآیند اجرای پیوسته ای داشته باشد.
-شخصیت (Character) : شخصیت و احساس قابل باوری داشته باشد.